Author: Genre:
Rating

Autor: H. Vehbi Dibra

Në këtë botim është ruajtur gjuha origjinale e botimit të atyre viteve dhe është risjellë kështu para lexuesit shqiptar një përmbledhje nga shkrimet e Haxhi Vehbi Dibrës për herë të parë pas 80-90 viteve. Librin e kemi titulluar, ashtu siç i titullonte vetë H. Vehbiu shkrimet e tij, “Ç’urdhnon Kur’ani”. Punimi përbëhet nga një grup predikimesh (vazesh) të mbajtura nëpër xhami, ku fokusi kryesor i autorit është komentimi dhe interpretimi i sures (kapitullit) “Fatiha”.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.